GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti, siz üyelerine daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti’ ın internet sitesinde toplanan kişisel bilgiler, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak, siz üyelerimizle iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek için kullanılır.

Tarafımızca toplanan bilgileriniz, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alındığını; tüm bilgilerin güvenli sunucularda saklandığını ve yedeklendiğini belirtmek isteriz.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti internet adresi ve  mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin internet sitesine ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de internet adresi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinize ek olarak, ödeme sayfasında sizlerden talep edilen kredi kartı/banka kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli üyelerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti’ ın internet sitesinde ve/veya bizlere hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

Siz üyelerimizin bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece siz değiştirebilmektesiniz. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Siz değerli üyelerimiz, İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti’ den;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizler aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan en geç 30 (otuz) gün içerisinde sizlere ulaştıracaktır. Talep etmiş olduğunuz işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel verilerinizdeki güncelleme talebinizi ve/veya yukarıda bahsedilen bilgi edinme hakkınızı;

(i)Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize ile elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti (Şirket Adı)

Adres: _____________________________________

(ii)Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak KEP adresimize,

E-posta adresi: info@ilpen.com.tr

Aracılığı ile iletebilirsiniz.

Bu deneyimi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.