İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti (firma adı) ürünlerinin satışa sunulduğu www.ilpen.com.tr internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanım şartlarını içermektedir. 

İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları okumanızı tavsiye eder; bu hüküm ve koşulları kabul etmiyor olmanız halinde ise, İnternet Sitesi’ni kullanmamanız gerektiğini belirtmek isteriz.

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti, tüm üyelerine ve diğer ziyaretçilerin kullanımına açıktır.

Ancak; aşağıda belirtilen durumlardan birini veya bir kaçını gerçekleştiren üye ve/veya ziyaretçilerin siteye erişim hakkı İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti ekibi tarafından yasaklanabilir ve bu kişiler hakkında tüm kanuni haklarını kullanabilir.

- İnternet Sitesi’ne hatalı, eksik ve yanıltıcı bilgilerin kaydedilmesi; 

- Genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadelerin / görüntülerin ve yürürlükte bulunan her türlü mevzuat kapsamında yasaklanan içeriklerin İnternet Sitesi’ne yüklenmesi ve/veya kaydedilmesi;

- İnternet Sitesi içeriğinin kısmen veya tamamen kopyalanması;

- Üçüncü kişilere ait bilgilerin siteye girilmesi, IP adreslerinin kullanması ve gerek üçüncü kişiler nezdinde gerekse İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti nezdinde her türlü zarar meydana getiren fiilin gerçekleştirilmesi;

- İnternet Sitesi’nin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımaların, içeriklerin, sistemlerin işleyişine engel olacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; bilgilerin alınması, değiştirilmesi, silinmesi.

Yukarıda sayılan fiillerin birinin veya birkaçının gerçekleşmesinden doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti sorumlu değildir. 

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti, başta www.ilpen.com.tr alan adı olmak üzere, bu İnternet Sitesi içerisinde yer alan tüm görsel, bilgi, tasarım, logo, ikon, teknik veri, yazılım ve benzeri tüm teknik yapılanmanın ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve tüm bu veriler, yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir veri, İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti’ ın önceden yazılı izni olmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden yayımlanamaz, ve başka bir bilgisayara kısmen veya tamamen yüklenemez. İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti, sayılan tüm bu fiilleri gerçekleştiren veya gerçekleştirme girişiminde bulunanalara ilişkin hukuki haklarını saklı tutmaktadır. İlpen Kalemcilik Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti’ ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.